Ministerråd, ambassadör vid Israels ambassad i Stockholm. Vice verkställande chef vid Centret för Politisk Forskning vid Israels Utrikesministerium och ansvarig för Centrets avdelning för Mellanösternfrågor.

Som medlem i Israels Utrikesrepresentation sedan 1985 har Benny Dagan innehaft olika befattningar inom forskning, politik och mediarelationer. 1986 var han stationerad vid Israels ambassad i Kairo, 1988 vid Israels Generalkonsulat i Chicago och 1998 utnämndes han till en femårig tjänst som ministerråd för Mellanösternfrågor vid Israels Ambassad i Washington D.C.

Vid Utrikesministeriet i Jerusalem, innehade Benny Dagan olika positioner inom Centret för Politisk Forskning och före hans tjänstgöring i Washington var han chef för den syriska och libanesiska avdelningen. Han har också tjänstgjort vid Byrån för Västeuropa och i Pressavdelningen. Benny Dagan har examen i Mellanösternhistoria och Statsvetenskap från Hebrew University i Jerusalem.

Innan Benny Dagan började i Utrikesministeriet, arbetade han som nyhetsredaktör för den arabiska radioavdelningen i Israel Broadcasting Authority.
Ambassadör Dagan är gift med Irit Dagan och de har trillingar, en flicka och två pojkar.

Session:

Israel in the Arab spring – It has been a year of change in the Middle East. With the uprisings in the Arab world the playing field has changed. The call for democracy has been strong but the outcome of the Arab uprisings is still unclear. And even with democratic processes it is unclear how the changes will affect Israel. What is Israel’s strategy in the midst of these changes. What are the challenges and what arethe opportunities?