Mark Klamberg är docent och lektor i folkrätt vid Stockholms universitet, med inriktning mot internationell straffrätt. Han är chefredaktör för Commentary on the Law of the International Criminal Court (CLICC) och författare till två monografier. Han har även publicerat artiklar i International Criminal Law Review och Journal of International Criminal Justice samt bokavsnitt utgiven av Oxford University Press.

Sessionstitel: Raphael Lemkin i Stockholm, juristen som myntade begreppet folkmord

Presentatör(er): Mark Klamberg

Sessionsbeskrivning: Raphaël Lemkin vistades som flykting i Sverige 1940-1941 och var lärare vid juridiska institutionen vid Stockholms högskola (numera Stockholms universitet). Lemkin är mest känd för att han lanserade begreppet genocide (folkmord) i sin bok Axis Rule in Occupied Europe (1944), hans arbete med chefsåklagaren vid rättegången i Nürnberg (1945-1946) och skapandet av FNs folkmordskonvention (1948). En betydande andel av materialet till Axis Rule in Occupied Europe samlades in när Lemkin var i Stockholm. Detta seminarium baseras på en studie där nya uppgifter presenteras om hur Lemkin fick tillstånd att resa till Sverige, hans tid som lärare vid Stockholms universitet och de personer som hjälpte honom.

45 min

Spår: Politik