anders carlbergAnders är författare till boken När lojaliteten prövas. Boken handlar om de svenska judarnas relation till Israel. Boken är personlig och präglad av Anders egen historia. Målgruppen för boken är i första hand svenska judar som liksom Anders vill förena sin lojalitet med Israel med ett försvar av humanitära värden. Som ordförande i Judiska församlingen har Anders arbetat för den judiska minoritetens ställning i Sverige men också engagerat sig aktivt i försvaret av Israel i den svenska debatten.

Session: Hur förhåller vi svenska judar oss till israel

I samband med konflikten i Gaza blev många av oss svenska judar tvungna att ta ställning till både staten Israel och dess regering. Det var inte självklart att utanförstående kunde skilja på oss svenska judar och vad som skedde i Gaza. Vi blev påklistrade en konflikt som vi alla naturligtvis vill förhålla oss till, men inte med automatik försvara. Men vad tycker ett antal ledande profiler bland de svenska judarna hur deras egen bild av Israel har påverkats av sommaren krig?

Hör ett samtal mellan författaren och dokumentärfilmaren Lena Einhorn, journalisten och författaren Ricki Neuman och Ulf Cahn, generalsekretare för Förenade Israelinsamlingen. Samtalet leds av producenten Kjell Dabrowski.