Anders Carlberg, juli 2012Anders är författare till boken När lojaliteten prövas. Boken handlar om de svenska judarnas relation till Israel. Boken är personlig och präglad av Anders egen historia. Målgruppen för boken är i första hand svenska judar som liksom Anders vill förena sin lojalitet med Israel med ett försvar av humanitära värden. Som ordförande i Judiska församlingen har Anders arbetat för den judiska minoritetens ställning i Sverige men också engagerat sig aktivt i försvaret av Israel i den svenska debatten.

Boken redogör för hur Anders hanterar konflikten mellan försvaret av Israel och de egna humanitära och liberala värderingarna. Boken visar hur lojalitet med Israel trots allt kan förenas med kritik av den israeliska regeringens hantering av fredsprocessen, bosättningspolitiken och Israels politik för mänskliga rättigheter. Anders är tidigare ordförande i Judiska församlingen i Göteborg och arbetar som maritim expert för Västra Götalandsregionen.

Session 1:  Ett samtal om dilemmat mellan att försvara Israel i en Israelkritisk omvärld samtidigt som Israel kränker mänskliga rättigheter och bosättningarna växer.

Ett samtal om de svenska judarnas ställning i förhållande till Israel; Israel utsätts för hård, ofta orättvis eller enögd kritik i Sverige. De svenska judarna med sin kunskap och sin lojalitet med Israel ser som sin uppgift att försvara Israel mot osaklig kritik. Samtidigt är många svenska judar smärtsamt medvetna om att bosättningspolitiken leder in i en återvändsgränd, att Israel diskriminerar mot araber och att det finns regeringspartier som tar lätt på frågor som yttrandefrihetoch rättstatens integritet. Det är en utveckling som förstärkts under senare år, i takt med att de progressiva och liberala krafterna i israelisk politik tryckts tillbaka. Hur skall vi hantera denna kunskap, privat och offentligt, samtidigt som vi inte sviker Israel eller överger vår lojalitet med landet som faktiskt har sitt ursprung i en progressiv och demokratisk form av sionism?