marc.harris kopiaMarc Harris är juridikstuderande vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. För tillfället praktiserar han på en liten finansfirma i Stockholm. Marc har ett intresse för rättsfilosofi och gillar att analysera judiska texter med hjälp av juridisk teori. Marc har varit med från början i Limmud Stockholm och har bl.a. varit volontärsamordnare flera gånger.

Session: Våldet, berättelsen, förpliktelsen. Ett perspektiv på judisk lag.

Varje rättsordning vilar ytterst på våld, på förmågan att genom tvång styra beteenden och straffa dem som avviker. Vari ligger våldet i den judiska rättsordningen? Hur har den judiska rättsordningen överlevt utan en statsmakt som kan utöva detta våld? Vilken är berättelsen som ger den judiska lagen legitimitet? Varför är förpliktelser (Mitzvot)  centrala medan “rättigheterna” inte står att finna? Med hjälp av den amerikanske rättsfilosfen Robert M. Covers idéer och klassiska judiska texter kommer vi att försöka svara på dessa frågor och se den judiska traditionen ur ett nytt perspektiv.