Halima studerade islamsk teologi och rättsvetenskap på ett ganska okonventionellt sätt med muslimska lärda bosatta i Europa genom att besöka studiecentra i olika länder samt vid universitetet. Hon var del av ett team som producerade en tysk översättning av Koranen med kommentarer – det var i samband med detta arbete som hon upptäckte sitt interesse för hebreiska och Tanach.
Som andlig ledare för en muslimsk församling i Hamburg sysslar hon i vardagen mycket med predikan och rådgivning. Samtidigt är hon lärare vid universitetet och i olika studiecirklar i Tyskland, Storbritannien och Mellanöstern. Hon har skrivit flera artiklar och bidrag till böcker om frågor som rör teologi, juridik, kvinnor och interreligiös förståelse.
Bland hennes regelbundna interreligiösa projekt finns den internationella judisk-kristna-muslimska konferensen (JCM Europe) och den judisk-muslimska textstudiedagen  i London. Under de senaste tio åren har hon ofta deltagit och talat vid Limmud i Storbritannien och tycker mycket om det.

Sessions:

Isak eller Ismael?
Historien om akedah var en del av förra veckans torahavsnitt. Den finns med i den judiska morgonbönen och i jom kippurliturgin. Den är också huvudtemat i den muslimska högtiden eid al-adha som faktiskt fortfarande pågår i dessa dagar, baserat på en sammanfattning i Koranen och dess olika tolkningar som har en roll i muslimska pilgrimsritualer och övertygelser. Ibland behandlas den som en problematisk historia, speciellt om man utgår från att symboliken i fallet med Abrahams söner Isak och Ismael är ett tvisteämne mellan judar och muslimer. Vi kommar att ta en närmare titt på de olika versionerna och att leta efter punkter som är relevanta för en meningsfull dialog idag.

En muslim läser Torahn
Muslimer förväntas att tro på tidigare uppenbarelser och profeter. Ändå är detta ofta en läpparnas bekännelse, och  det finns faktiskt inte så många som läser Torahn utom möjligtvis för att hitta någon information eller för polemikens skull. Vad händer om en muslimsk teolog börjar studera och diskutera texten i sökandet efter meningsfulla insikter? Jag kommar att dela några av mina egna upptäckter genom exemplet på berättelsen om spejarna i parashat shelach lecha.

An imam, a priest and a rabbi…
Jewish tradition teaches “Talmud Torah k’neged kulam“, that the study of Jewish sacred texts is more important than any of the other commandments. It follows that if Jews should make it their business to know at least some of the texts held sacred by Muslims and Christians, and that they learn some Jewish texts. Here is a chance to study Jewish and Christian texts with Imam Halima Krausen, Muslim and Jewish texts with Domprost Åke Bonnier and Muslim and Christian texts with Rabbi David Lazar.