Semmy Stahlhammer, violinist, har konserterat i Amerika, Asien, Australien och Europa.  Han är förste konsertmästare på Kungliga Operan, lärare på Kungliga Musikhögskolan, och grundare av Stahlhammer Klezmer Classic Trio, en ensemble grundad ca 1910, i Polen, av Semmys farfar Zisel.

Semmy har vunnit första pris i Skandinaviska Violintävlingen i Helsingfors, Finland, i “Haddonfield International Competition”, i Philadelphia , USA, och tredje pris i “The International J.S. Bach Competition” i Washington DC, USA.Han har erhållit utmärkelser, priser och stipendier från Léonie Sonning Fonden, Ingmar Bergman Stiftelsen, Wachtmeister Fonden, Kungliga Musikaliska Akademien, Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Musikverket, Gabriel Urwitz Stiftelsen och Ivar & Gertrude Philipssons Fond, Sverige-Amerika Stiftelsen. Sammy äe engagerad som “Artist in Residence” på University of Oregon, USA, där han ger Master Classes i Bach interpretation och konserter. 2016 åker också Stahlhammer Klezmer Classic Trio (med Isabel Blommé och Miriam Oldenburg) på turné i USA och Kanada.

 

Sessionstitel: I döda jiddischpoeters sällskap

Presentatör(er): Beila Engelhardt, Anne Kalmering, Miriam Oldenburg, Semmy Stahlhammer

Sessionsbeskrivning: I döda jiddischpoeters sällskap – En session med ord och musik som för en stund gör dem levande. Den moderna poesin på jiddisch nådde sin höjdpunkt under en kort period mellan de två världskrigen med hundratals manliga och kvinnliga poeter. Idag är det få som kan läsa deras dikter eftersom inte många kan jiddisch och mycket lite är översatt till något annat språk. Bara enstaka dikter finns på svenska. En del av poesin har tonsatts och fått en större spridning den vägen. Sessionen “I döda jiddischpoeters sällskap” innehåller diktläsning, sång och musik med poesi av nästan bortglömda poeter från Ryssland, Östeuropa, USA och Israel som t.ex. Anna Margolin, Abraham Sutzkever och Celia Dropkin. Texterna till dikterna och sångerna på jiddisch kommer också att läsas och finnas på svenska och varje poet kommer att få en kort introduktion.

45 min

Spår: Jiddisch/Kultur