Löwander är doktor i sociolog och har haft en tjänst som universitetslektor på Umeå universitet; har under ett antal år arbetat med övervakning av rasism och antisemitism inom EU med stationering i Wien  och de senaste åren innehaft en tjänst vid Forum för Levande Historia. Löwander har nyligen författat rapporten ”Den mångtydiga intoleransen,  en studie av gymnasieungdomars attityder 2009/2010” (FLH 2011); gjort en sammanställning åt regeringen om ”Antisemitism och Islamofobi” (FHL 2012) samt utfört flera sammanställningar och underlag åt den statliga utredningen A2011:2 för att effektivisera arbetet mot främlingsfientlighet och andra former av intolerans.

Session: När vardagsrasisten knackar på

I sin session ”När vardagsrasisten knackar på” kommer Birgitta Löwander och Marcus Priftis att resonera kring vardagsrasismen förrädiska uttryck.

Hur mycket får man avvika från den svenska normen – tvingar negativa påståenden omformulerade till frågor oss till en omöjlig debatt?  ”En i grunden rasistisk fråga har inga antirasistiska svar. Precis som man inte kan svara på frågan ”Har du slutat slå din fru?” utan att samtidigt bekräfta förutsättningen ”Du har slagit din fru”, kan en fråga som konstruerats på rasistiska premisser aldrig få ett svar som inte utgår från rasismen i premisserna. Det enda sättet att komma vidare är att underkänna hela frågeställningen. Och hur gör man det utan att framstå som otrevlig eller undanglidande?

Genom frågeställningarna nedan försöker man blottlägga mönster som vi kanske inte ens själva är medvetna om.

1. Vardagsrasism; rasism med och utan rasiste

2. Fientlighetens klass- och könsmönster

3. Om att acceptera pluralism och mångkultur