Allan Scharf, Ronit koerner, Anna Agostson, Suzanne BruchfeldSuzanne arbetar som privatpraktiserande psykolog med psykopterapier, grupper och ledarskaps- och organisationsutveckling. Att fördjupa sin förmåga till att leva i närvaro och medkänsla är centralt såväl i hennes yrkesverksamhet som privat. Som en del av detta finns intresset för judisk meditation, där sångmeditation är en viktig del.  Sedan många år uppträder och sjunger hon i olika sammanhang tillsammans med Allan Scharf sånger från den judiska mystiken och judisk sångmeditation.

Session 1: Blodsbröder- en chassidisk berättelse och innerlig sång

“Blodsbröder” av Baal Shem Tov. En chassidisk berättelse om återfödelse och om att läka från det förflutna. Berättelsen vävs samman med chassidiska sånger och andra andliga judiska sånger. Samproduktion mellan berättarduon Chassidah Duo (RonitKoerner och Anna Agoston) och sång- och musikduon Kavvanah (Suzanne Bruchfeld och Allan Scharf).