Lars M Andersson, f 1961, universitetslektor. Andersson har huvudsakligen forskat om svensk antisemitism och flyktingpolitik. Han har emellertid också gett ut läroböcker i historia och religionskunskap för gymnasiet, Sveriges historia i årtal, antologier om samtidshistoria, kontrafaktisk historia, bilden som historisk källa, skuldfrågor och moraldebatt i historieskrivningen och svensk-judisk historia samt festskrifter (till Bengt Ankarloo, Sverker Oredsson och Torkel Jansson). Han var under åren 2002-2006 redaktör för Historisk tidskrift och har också, tillsammans med Ulf Zander, varit redaktör för skriftserien Lagerbringbiblioteket. Han ingår i redaktionsrådet för tidskriften Nordisk judaistik.

Sessionstitel: Norden och Förintelsen – fyra berättelser om opportunism, svek och hjältemod

Presentatör(er): Lars M Andersson

Sessionsbeskrivning: Nordiskt spår – Sverige

60 min

Spår: Nordiskt spår