Studerat Politics Kandidatprogram vid Uppsala Universitet, Internationella Relationer vid Stockholms Universitet, Statsvetenskap vid Försvarshögskolan samt Historia vid Högskolan Dalarna. Målet med studierna är en lärarexamen inom Samhällskunskap och Historia.

Sessionstitel: Judiskt motstånd under förintelsen

Presentatör(er): Viktor Forss

Sessionsbeskrivning: Många känner väl till Förintelsen och dess lidande. Denna session handlar om motstånd under andra världskriget. Judiskt motstånd. Genom historiska exempel kommer det judiska motståndet beskrivas. Vilka gjorde motstånd? Hur organiserade de sig? Med vilka medel kämpade de, och vad fick det judiska motståndet för resultat?

60 min