Johanna SJohanna Schiratzki är professor i välfärdsrätt vid Ersta Sköndal högskola (tidigare professor i rättsvetenskap vid Stockholms universitet, i barnrätt vid Linköpings universitet). Hon är författare till bl.a. Vårdnad och vårdnadstvister (1997), Muslimsk familjerätt – i svenskt perspektiv (2001), Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige (2005), Rättvist underhållsbidrag till barn (2005), Mamma och pappa inför rätta (2008), Föräldraansvar i välfärdsrätten (2013) Barnrättens grunder (2014). Hon har varit verksam vid universitet i Aix, Köpenhamn, New York, Oslo och Oxford.

 

Session: Religion inför rätta

En viktig pusselbit i samhällsbyggandet är juridik och rättsliga avgöranden. Under senare år har svenska och europeiska sekulära domstolar avgjort en handfull mål som ställer frågor om utrymmet för religiöst motiverade livsval i Sverige och Europa. Avgörandena har rört religion och:

• Ingen hemundervisning för ortodoxa judar

• Ingen skoldans för laestadianer

• Ingen heltäckande slöja

Med utgångspunkt i dessa avgöranden diskuterar vi gränsdragningen mellan religion och ”de grundläggande värderingar som samhället vilar på”.