Ulf CAhnUlf Cahn har under hela sitt liv varit engagerad för Israel på olika sätt. Det är en självklar del av hans judiska identitet, hur han ser på judisk tradition och kopplingen mellan judar i diasporan och Israels befolkning. Ulf är generalsekreterare för Förenade Israelinsamlingen/Keren Hayesod i Sverige, en del av det världsomspännande Keren Hayesod som grundades 1920. Keren Hayesod är en av de sionistiska organisationer som med hjälp av insamlade medel byggt och bygger Israel, främst genom stöd till bl a aliyah (invandring) och klitah (integration), hjälp till utsatta grupper i Israel, samt stöd till nergångna städer och bostadsområden.

Session: Hur förhåller vi svenska judar oss till israel

I samband med konflikten i Gaza blev många av oss svenska judar tvungna att ta ställning till både staten Israel och dess regering. Det var inte självklart att utanförstående kunde skilja på oss svenska judar och vad som skedde i Gaza. Vi blev påklistrade en konflikt som vi alla naturligtvis vill förhålla oss till, men inte med automatik försvara. Men vad tycker ett antal ledande profiler bland de svenska judarna hur deras egen bild av Israel har påverkats av sommaren krig?

Hör ett samtal mellan författaren och dokumentärfilmaren Lena Einhorn, journalisten och författaren Ricki Neuman och Ulf Cahn, generalsekretare för Förenade Israelinsamlingen. Samtalet leds av producenten Kjell Dabrowski.