Ordförande i Judiska församlingen i Göteborg 1998-2008. Projektledare för Judisk Kulturdialog Bok- & biblioteksmässan. Medarbetare i Judisk Krönika. Arbetar som maritim expert på Västra Götalandsregionen.

Session:

Familjen Heckscher och tsedaka
Under hundra år har Heckschers stiftelse bedrivit välgörenhet och stödverksamhet för olika judiska ändamål. Seminariet tar sin utgångspunkt i drivkrafterna bakom familjens engagemang för judisk utveckling i Sverige och Baltikum. En av de frågor som diskuteras är hur verksamheten förändrats under stiftelsens första hundra år. Sten och Ivar Heckscher är verksamma i stiftelsen idag och deltar i seminariet med berättelser om sina äldre släktingars engagemang för judar som levde under små och svåra omständigheter.