Stefan Einhorn är professor vid Karolinska Institutet och överläkare vid Radiumhemmet. Han är också författare och föreläsare.

Session: Hur ser det judiska livet ut år 2050?

Det judiska livet står, liksom tidigare i historien, inför omvälvande förändringar. Hur kommer det att påverkas av att alltfler judar gifter sig med icke-judska partners och av samhällets sekularisering? Hur påverkas diasporan av Israels utveckling och politiska konflikter? Hur kommer vi i framtiden att identifiera oss som judar – religiöst, etniskt, kulturellt och/eller filosofiskt? Det judiska folket har genomlevt stora förändringar tidigare. Hur kommer resan mot år 2050 att se ut?